Jaarverslag 2015 van de activiteiten van MpM .

De laatste maanden van 2014 waren Freek en Anna van Slooten in Nederland i.v.m. de geboorte van hun zoontje Guus. Freek gebruikte deze tijd ook om zich bij te scholen op het gebied van de gynaecologie. Net voor de jaarwisseling vertrokken ze met z’n vieren weer naar Milange
De start van het werk werd bemoeilijkt doordat er ernstige overstromingen waren in de omgeving van Milange. Het aantal malaria gevallen steeg daardoor  enorm, waardoor Freek meteen weer  volop aan het werk kon.

Elke paar maanden stuurt Freek rapportages over het werk wat hij en Anna doen: hoeveel patiënten hij in het ziekenhuis heeft geopereerd en hoeveel mensen de klinieken hebben bezocht en het aantal vaccinaties wat is gegeven. Ook de voorlichtingsprojecten vonden dit jaar doorgang.

De rapportages (ook de financiële)worden zowel naar MpM als naar de Helderberg Association in Zuid-Afrika gestuurd, die ook een deel van het project financiert.

Freek beschrijft hoe de overheid steeds meer vertrouwen krijgt in zijn functioneren: er komen meer dokters naar het ziekenhuis en de bevoorrading met medicijnen wordt ook steeds beter. Hij ervaart het belang van een goede verstandhouding met de overheid. De contacten met de Igreja Reformada, op wiens verzoek stichting MpM de uitzending van een tropenarts heeft georganiseerd, verlopen moeilijker. Er blijken veel  wisselingen te zijn in de leiding van de kerk en contacten zijn moeilijk.

Dit is o.a. de reden dat Albert Horzelenberg, de voorzitter van MpM ( op eigen kosten) een bezoek brengt aan Milange. Hij heeft veel gesprekken met zowel Freek en Anna, de afvaardiging uit Zuid-Afrika, leden van de kerk en veel oude bekenden uit de vier jaar  dat hij en zijn vrouw in Milange woonden. Albert komt enthousiast terug en doet uitgebreid verslag aan het bestuur. Er zijn wel wat aandachtspunten en daaraan proberen we in de laatste maanden van het jaar via emails te werken. Op verzoek van Freek en Anna besluit MpM ook een deel van de kosten te betalen die een andere ontwikkelingswerker maakt voor  een juf die zijn kinderen les geeft. Ook Saar kan nu een aantal dagdelen naar school en dat is goed voor haar en het geeft Anna de mogelijkheid haar werk in de klinieken weer op te pakken.

Dit jaar worden er in Nederland een aantal bijeenkomsten bezocht, bv van EZA, de organisatie die veel zaken regelt voor ontwikkelingswerkers. Ook zijn er gesprekken met een aantal andere  organisaties om te kijken of er soms mogelijkheden zijn om in de toekomst samen te werken. Het betrof vooral oriëntatie.

De financiële situatie van de stichting is stabiel. Een aantal grote sponsoren hebben voor 4 jaar steun toegezegd en zij maken  trouw het geld over. Daarnaast zijn er af en toe leuke acties of collectes die het budget op peil brengen. Volgend jaar zal er een beslissing moeten komen over een eventuele opvolging van Freek, die in het voorjaar van 2017 hoopt terug te keren naar Nederland. Mochten we daar toe besluiten dan zullen we ons sponsorbudget weer opnieuw op orde moet krijgen.

Ook dit jaar hebben we weer ervaren hoe God in grote en kleine dingen voor ons zorgde. Ook de keren dat er gezondheidsproblemen waren mocht alles weer ten goede keren. Wij zijn dankbaar hoe we samen, in Afrika en en Nederland vorm hebben kunnen geven aan hulp voor  mensen die die hulp heel hard nodig hebben.