Armoede en oorlog

Mozambique is een van de armste landen van Afrika. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 52% van de bevolking onder de armoedegrens. In de perifere gebieden, waar Milange toe behoort, ligt dit cijfer aanzienlijk hoger.

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika en is ongeveer 20 x groter dan Nederland. Het grenst aan de landen Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe en Zuid Afrika. Aan de oostzijde heeft het land een kustlijn van ca. 2600 km.

Vanaf 1960 tot 1992 verkeerde het land in oorlog. Eerst een vrijheidsoorlog tegen de kolonisatie door Portugal, en daarna een uitermate wrede burgeroorlog.

Gezondheidszorg

De gezondheidssituatie in Mozambique is zorgelijk. Jaarlijks sterven hierdoor vele kinderen en moeders, respectievelijk 130 en 15 op de 1000. Het land kent een slechte infrastructuur in de gezondheidssector. Dit leidt, samen met het aidsprobleem, tot zeer lage levensverwachting.

Er is beperkte toegang tot medische voorzieningen, en als die er al is, zijn de medicijnen vaak voor de bevolking niet te betalen. Ook schort het vaak aan toereikende water- en sanitaire voorzieningen. Het onderwijs in Mozambique is zeer gebrekkig door een laag opleidingsniveau van leraren en een gebrek aan infrastructuur en materiaal. De overheid ziet het onderwijs als een kernsector voor de verdere ontwikkeling van het land.

Igreja Reformada em Mozambique

De ‘Igreja Reformada em Mozambique’  (IRM),  werd in 1908 opgericht in Mphatso, Angonia, Tete provincie. De IRM is een autonome kerk en als zodanig geregistreerd in Mozambique en is integraal lid van de ‘Christian Church Council in Mozambique’ (CCM). De IRM ziet het als haar roeping en verantwoordelijkheid het Koninkrijk van God te verkondigen in geheel Mozambique en de gemeenschap op te bouwen in liefde en waarheid. Zij identificeert zich in deze roeping met Bijbelse principes. De IRM  heeft via haar synode in Milange voor haar diaconale taak ten aanzien van de gezondheidszorg een gezondheidscommissie aangesteld.