Oktober 2016 : Terugblik, conclusies en toekomstvisie.