Jaarverslag 2019

De stichting heeft de in 2018 ingeslagen weg in 2019 voortgezet. In 2019 heeft de stichting het hele jaar de studenten Raquel Texeira, David Simbe, Sète Winesse Pedro en Domingas Joaquim Baitone ondersteund.

  • Raquel Texeira heeft haar tweede jaar artsenstudie afgerond met goed resultaat. Ondanks ziekte, waardoor ze examens moest missen. Ze heeft op eigen initiatief met de directie van de faculteit overlegd en heeft de examens mogen inhalen. Zij zal nu in 2020 aan het derde jaar beginnen. Wij zijn zeer tevreden over haar prestaties.
  • David P. Simbe heeft het helaas niet gered. Hij is vanwege zijn resultaten niet toegelaten tot het tweede jaar. Overeenkomstig onze schriftelijke overeenkomst nemen we daarom afscheid van David. Voor David zal een andere student worden gekozen waarvan we verwachten dat hij of zij wel aan de verwachtingen zal voldoen. Er dienen zich regelmatig personen aan die graag willen studeren. Voor de start van het nieuwe cursusjaar in februari 2020 denken we een geschikte student(e) te hebben geselecteerd.
  • Sète Winesse en Domingas Joaquim hebben goede resultaten geboekt. Beiden hebben de tests om toegelaten te worden tot het tweede jaar uitstekend doorstaan en zullen inderdaad in 2020 verder gaan.

In mei/juni heeft de voorzitter van de stichting samen met Isaac Gama een bezoek gebracht aan de studenten. Raquel hebben we in Nampula ontmoet. Domingas en Sète hebben we in Quelimane kunnen ontmoeten. We hebben zeer positieve gesprekken kunnen voeren waarin we bevestigd werden in onze verwachtingen van dit drietal. Van Domingas kregen we de indruk dat ze de artsenstudie graag zou willen doen. Wij denken dat ze deze studie ook uitstekend aan zou kunnen. We besluiten hier in de loop van het komende studiejaar met haar over te spreken.

In alle gesprekken zijn ook de christelijke overtuiging en levensstijl van de studenten aan de orde geweest, evenals de betrokkenheid van de IRM (Igreja Reformada em Mozambique) bij het werk van de studenten. Van alle studenten kregen we goede geloofsgetuigenissen, en ook over toekomstige samenwerking met de IRM wordt door de studenten positief gedacht.

We hebben met de studenten afgesproken om in januari 2020 als groep bij elkaar te komen. Met deze bijeenkomst willen we onderlinge samenwerking op gang brengen.

Bij komende bijeenkomsten willen we ook een dominee betrekken, die de IRM vertegenwoordigt. Daarnaast kan hij een pastorale taak hebben en optreden als geestelijk en christelijk sociaal ondersteuner. De gedachte ontstaat om in januari samen na te denken over “Christelijke ethiek”.

Isaac Gama heeft in 2019 opnieuw zeer goed werk verricht voor de stichting en voor de studenten. Het werk voor de stichting heeft inmiddels best impact op zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij reist een aantal keren per jaar om de studenten op te zoeken en communiceert met hen ook regelmatig via de mail en via de telefoon. Verder heeft hij voor de financiële kant een aparte rekening op zijn naam geopend en maakt hij goede en overzichtelijke financiële rapportages. Al deze werkzaamheden doet Isaac geheel vrijwillig in de overtuiging met een goede zaak bezig te zijn. De stichting heeft daarom besloten om hem met ingang van november 2019 een vergoeding voor onkosten te geven van € 100,00 per maand.

De financiële situatie van de stichting laat dit zeker toe. Tot nu toe kunnen we met de besteding van het geld voor de vier studenten goed binnen ons budget blijven. Als er zich geen onvoorziene omstandigheden met grote gevolgen voordoen kunnen we het werk goed continueren.

Wat de toekomst van de stichting betreft wordt omgezien naar een potentiële opvolger voor de voorzitter van de stichting. Gezien zijn leeftijd worden de risico’s dat hij op enig moment moet afhaken groter. Het blijkt echter niet eenvoudig een potentiële opvolger te vinden. Zeker omdat het wenselijk is dat een opvolger op zijn minst enige “Afrika-ervaring” moet hebben om de cultuur te kunnen verstaan. In het komende jaar zal hier opnieuw aandacht aan worden gegeven.

Albert Horzelenberg
Voorzitter stichtingsbestuur

Zwartsluis, 14 februari 2020