Het jaar 2020 was het jaar van Covid-19. Hier in Nederland, maar ook in Mozambique.

Als gevolg van de pandemie werden in Mozambique de scholen gesloten. De studenten kregen online les aangeboden. Dankzij de goede laptops waren de lessen goed te volgen. Toch is er enige vertraging in de opleidingen ontstaan. Twee studenten, Sète Pedro en Domingas Joaquim, zouden in september 2021 hun diploma krijgen. Door de Corona perikelen wordt dat nu december 2021.

We verwachten dat Sète en Domingas voor hun examens zullen slagen, gezien de goede resultaten tot nu toe.

In februari 2020 hebben we met Domingas gesproken over haar toekomst na haar opleiding als verpleegster. Ze had al eerder te kennen gegeven dat zij zeer geïnteresseerd is in een vervolg-opleiding tot arts. Omdat we van mening zijn dat Domingas, gezien haar resultaten en kennis en haar enthousiasme zeer geschikt is om arts te worden, hebben we haar aangeboden om in 2022, na haar verpleegstersopleiding Medicijnen te gaan studeren aan de universiteit. Vooralsnog wil ze van die mogelijkheid graag gebruik maken.

Sète zal na zijn opleiding gaan werken als verpleger. Met de IRM wordt overlegd hoe we hem kunnen helpen aan een plaats waar hij ook gezien zijn Christelijke achtergrond goed kan functioneren.

Met Raquel is het in 2020 ook goed gegaan. Zij heeft in de corona tijd een praktijk periode gehad in het grote ziekenhuis in Nampula. Nampula ligt een paar honderd kilometer zuidelijker dan Pemba waar de opleiding tot begin dit jaar was. De opleiding is nu in zijn geheel verplaatst naar Nampula, mede als gevolg van de problemen die er zijn met terroristische elementen. Aan ISIS en Al Qaida gerelateerde groepen maken de omgeving in het noordoosten van Mozambique meer en meer onveilig.

Onze vierde studente Aurora is in februari 2020 begonnen aan haar eerste jaar van de verpleegsters opleiding. Haar resultaten lijken erg goed te zijn. We hebben vertrouwen in hetgeen zij zal gaan presteren.

Met de switch die de stichting in 2018 heeft gemaakt naar een andere aanpak, zijn we zeer tevreden. In 2020 konden we ds. Ualize van de IRM interesseren in het werk van de stichting. In de bijeenkomst van februari heeft hij op een plezierige wijze kennis gemaakt met de studenten.

Door zijn interesse en betrokkenheid bij de studenten en bij het werk van MpM is er een goede geestelijke opvang voor de studenten ontstaan. Samen met het bestuur van de IRM wordt nagedacht over het vinden van goede werkplekken voor de studenten na hun opleiding. Werkplekken die zowel de studenten als de IRM ten goede komen.

Ook over Isaac zijn we bijzonder te spreken. Hij heeft in 2020 steeds ruim op tijd de financiële rapportages verzorgd. Hij bewaakt het aan hem periodiek toegezonden budget op een correcte en positieve wijze. Zonder zijn inbreng als intermediair tussen de stichting en de studenten zou het werken op deze wijze nauwelijks mogelijk zijn. Er is zeer regelmatig contact met Isaac via WhatsApp en e-mail. Een aantal keren in 2020 is er ook telefonisch contact geweest. Isaac is inmiddels voorzien van een goede telefoon, waardoor we ook kunnen beeldbellen met hem.

Een gepland bezoek van de voorzitter aan Mozambique aan het eind van 2020 moest worden uitgesteld als gevolg van Covid-19.

We zijn onze Heer in de hemel dankbaar voor de mogelijkheden die hij geeft en voor de resultaten die er worden behaald.

De steun van onze sponsors is eveneens van cruciaal belang. In het komende jaar zijn bijdragen uiteraard van harte welkom en ook nodig om door te kunnen gaan.

Zwartsluis, maart 2021 Albert Horzelenberg