Nieuwsbrief ‘Bezoek Mozambique’ – september 2019

Lees hem hier
54,1%
leeft onder de armoedegrens
20x
groter dan Nederland
38jaar
gemiddelde levensverwachting

Doelstelling:

De stichting MpM ondersteunt heel concreet een (Nederlandse) arts (of een artsen echtpaar) die voor een periode van tenminste 4 jaar het werk in Milange wil voortzetten en uitbreiden.

Lees meer…

Helpt u mee?

Wilt u het doel van de stichting MpM, financieel steunen?
Maak dan uw bijdrage/donatie over op:
IBAN: NL38 RABO 0166 1920 90
t.n.v. Stichting MpM Zwartsluis

Lees meer…