52% leeft onder de armoedegrens

Gemiddelde levensverwachting 45 jaar

Doelstelling:

De stichting MpM ondersteunt heel concreet een aantal christelijk gemotiveerde studenten uit Mozambique, die een medische opleiding willen en kunnen volgen, maar dit niet zelf kunnen betalen.

Lees meer…

Helpt u mee?

Wilt u het doel van de stichting MpM, financieel steunen?
Maak dan uw bijdrage/donatie over op:
IBAN: NL38 RABO 0166 1920 90
t.n.v. Stichting MpM Zwartsluis

Lees meer…