Jaarverslag 2018

In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met de nieuwe aanpak van het werk van MpM.  Dit heeft er in geresulteerd dat we nu (winter 2019) 4 studenten ondersteunen in hun opleiding tot arts respectievelijk verpleger/ster.

Zonder de zeer positieve samenwerking met Isaac Gama die de IRM (Igreja Reformada em Mozambique) vertegenwoordigd, zou dit resultaat (nog) niet bereikt zijn. We zijn bijzonder blij met het werk van Isaac.

Isaac Gama is een jonge ondernemer in Milange. De voorzitter van de stichting kent Isaac persoonlijk uit de periode dat hij in Milange werkte. Een gedeelte van de opleiding van Isaac is indertijd mede door onze voorzitter gefinancierd.

Isaac Gama heeft selectievoorstellen gedaan om tot gemotiveerde studenten te komen. Verder onderhoudt hij de contacten met de studenten.  Ook zorgt hij ervoor dat de financiën die beschikbaar worden gesteld bij de studenten terecht komen. Bij de inschrijving van de studenten vertegenwoordigd Isaac stichting MpM.

Van de werkzaamheden en het verloop van het budget maakt Isaac verslagen en financiële rapportages.

De volgende studenten worden nu ondersteund:

Raquel Texeira Thomo studeert in Pemba aan de universiteit voor arts. Zij is nu 2de jaars student.

Davide P. Simbe studeert aan de katholieke universiteit in Beira, eveneens voor arts. Davide is dit jaar begonnen aan zijn eerste semester.

Verder:

Sete Winesse Pedro en Dominga Joaquim Baitone

Deze jonge man en jonge dame worden aan de school in Quelimane opgeleid tot resp. verpleger en verpleegster.

Alle vier studenten zijn positieve christenen die het uitdragen van hun christelijke levensstijl in hun leven en werk willen waarmaken. Allen hebben een overeenkomst met MpM ondertekend waarin steeds afspraken worden vastgelegd op jaarbasis. Afhankelijk van voortgang en behoud van Christelijke drive, wordt elk jaar bekeken of  de overeenkomst kan worden verlengd.

Om goede beslissingen te kunnen nemen over voortgang en gemotiveerdheid wordt vooralsnog elk jaar een bezoek aan de studenten gebracht en een gesprek met hen gevoerd.

De kosten voor de opleidingen en wat daarbij hoort worden als volgt begroot: Het collegegeld voor een medisch student bedraagt ca €  150,00 per maand. De kosten voor huisvesting en levensonderhoud bedragen ongeveer € 50,00 per maand.

Per student dragen we per maand dus € 200,00 bij.
Voor 4 studenten betekent dit op jaarbasis dus ongeveer € 9,600,00 per jaar. Hier komen nog een aantal kosten bij voor leermiddelen,  computers en reiskosten voor bezoek aan het thuisadres.  Deze worden ingeschat op € 4.000,00 per jaar. Ook begroten we een voor eventuele onvoorziene zaken een bedrag van € 2.400,00.

Ons benodigde jaarbudget moet dus ongeveer €  16.000,00  bedragen.

Moge de Heer ons werk ook in de komende jaren zegenen.

Albert Horzelenberg
Voorzitter stichtingsbestuur

Zwartsluis, 11 maart 2019