Levensverwachting: 45 jaar

De gezondheidssituatie in Mozambique is zorgelijk. Er is beperkte toegang tot medische voorzieningen, en als die er al is, zijn de medicijnen voor de bevolking vaak niet te betalen.

Er heerst nog zeer veel analfabetisme, en er zijn weinig geschoolde artsen: gemiddeld één arts op de 25.000 mensen. Dit alles resulteert in een zeer lage levensverwachting.

Op verzoek van de gezondheidscommissie van de Igreja Reformada em Mozambique’  (Gereformeerde kerken in Mozambique) zet de stichting ‘Medico para Milange’ (MpM) zich in om de gezondheidszorg in Milange te verbeteren.

Milange is de hoofdstad van het district Milange, in het Noordoosten van Mozambique. In het district wonen ca. 750.000 mensen, en werken slechts 4 lokale artsen.

Stelt u zich eens voor: in een stad als Amsterdam 4 artsen…!!!

Missie

De stichting MpM ondersteunt heel concreet een aantal christelijk gemotiveerde studenten uit Mozambique, die een medische opleiding willen en kunnen volgen, maar dit niet zelf kunnen betalen. De opleidingen worden gevolgd in Mozambique.

Werkwijze:

De stichting wordt In Milange vertegenwoordigd door een lokale jonge man, Isaac Gama. Hij doet zijn werk op vrijwillige basis tegen een onkostenvergoeding op declaratie-basis. Hij is volwaardig en actief kerklid. Hij heeft goede opleidingen op verschillende gebieden en heeft een meer dan gemiddeld niveau.

Isaac beheert de bankrekening van MpM en verdeelt de binnengekomen gelden over de te ondersteunen personen. Hij houdt een adequate boekhouding bij en geeft maandelijks inzicht in de cashflow. Hij adviseert de stichting over de te leveren ondersteuning en hij doet een voorselectie van studenten die wellicht in aanmerking komen voor ondersteuning. Hij treedt op als tussenpersoon tussen de studenten en de stichting.