Neemt Nederland het stokje over?

De gezondheidscommissie van de Gereformeerde kerken in het noorden van Mozambique, de “Igreja Reformada em Mozambique” (IRM ) is reeds een aantal jaren bezig om uit christelijk sociale motieven een positieve aanvulling te geven op de gezondheidszorg die door de overheid in het district Milange wordt geboden.

Al enkele jaren waren er in Milange, met kortere of langere onderbrekingen, een aantal artsen actief. Vanaf 2010 bleek het niet meer mogelijk opnieuw een arts uit Argentinië aan te trekken. De behoefte om de geboden zorg te continueren en te verbeteren is echter groot.

De IRM heeft in 2011 aan de voorzitter van de stichting gevraagd of er een arts uit Nederland uitgezonden kon worden. Dit heeft geresultaat gehad dat de stichting MpM werd opgericht. In eerste instantie heeft de stichting een jonge arts en zijn gezin bereid gevonden een aantal jaren in Milange te werken. Zowel de stichting als de IRM waren bijzonder blij met deze dokter die vier jaar in Milange heeft gewerkt. Omdat het daarna niet mogelijk bleek om opnieuw een arts voor vier jaar uit te zenden is in goed overleg met de IRM gekozen voor een andere aanpak.

Stichting Médico Pára Milange

De stichting MpM houdt zich in Nederland vooral bezig met het vinden van sponsors voor dit project. De ondersteuning van één student geneeskunde kost ongeveer € 350 per maand. De ondersteuning van een student  verpleegkunde bedraagt ongeveer € 250. Naast deze kosten is er ook extra geld nodig voor stage plaatsen, vervoer en voorzieningen zoals telefoon en computer. Twee studenten geneeskunde en twee studenten verpleegkunde kunnen dus studeren voor ongeveer € 17.500.  per jaar.

Wilt u het doel van de stichting MpM, financieel steunen? Maak dan uw bijdrage/donatie over op: Rabo 1661.92.090 t.n.v. Stichting MpM in Zwartsluis.

Stichting MpM is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is: 850997926

Bestuur:

  • Albert  Horzelenberg, Zwartsluis, oprichter/voorzitter
  • Martha van Gemeren, Sint Jansklooster, secretaris
  • Marian van Dijk, Genemuiden
  • Arend Enter, Genemuiden, penningmeester

De stichting bestaat nu sinds 2012. Vooralsnog wil de stichting haar werk continueren totdat er twee artsen volledig zijn opgeleid en wellicht meerdere verpleegkundigen. In ieder geval hoopt de stichting tot 2025 haar werk te kunnen blijven doen.