Jaarverslag activiteiten 2014

2014 was het eerste volledige werkjaar  van Freek en Anna van Slooten en er is veel werk verzet.

We kunnen als stichting MpM verslag doen van het werk, maar in de nieuwsbrieven die Freek en Anna op de website plaatsen is , vergezeld van foto’s en zelfs een filmpje, een mooie impressie te lezen van het vele werk dat wordt gedaan.

In Mei 2014 kwamen Freek en Anna voor 5 weken naar Nederland, om uit te rusten van een hectisch jaar maar ook om allerlei zaken te regelen. In deze weken was er ook overleg met het bestuur van stichting MpM.

Na hun terugkomst in Mozambique werd het werk met enthousiasme weer opgepakt.

I.v.m. gezinsuitbreiding kwam het gezin eind 2014 weer naar Nederland . Hier werd een gezonde zoon geboren. Naast een kraambezoek was er ook overleg met Freek en Anna.

Omdat in het contract tussen MpM en Freek is  opgenomen dat zij 1x per jaar op kosten van de stichting naar Nederland mogen komen, is in overleg besloten dat het bezoek van 2015 zal vervallen.

[quote style=”boxed” float=”right”]De stichting MpM heeft regelmatig contact met Freek en Anna, maar ook met de gezondheidscommissie van de Igreja Reformada, de kerk op wiens verzoek de fam van Slooten naar Milange is gegaan en met de Helderberg Association, de Zuid-Afrikaanse stichting die samen met MpM het medische werk in Milange steunt.[/quote]

Op verzoek van Freek is er een echo-apparaat aangeschaft, met name voor echo-begeleiding van zwangerschappen. Voor dit doel zijn er  benefietconcerten gegeven en samen met een grote gift bleek het mogelijk een goed apparaat aan te schaffen. Uit de rapportages blijkt dat dit apparaat al vele levens van moeders en kinderen heeft kunnen redden, doordat risico’s tijdens een zwangerschap of bevalling beter kunnen worden ingeschat.

Het werk in het ziekenhuis van Milange en de buitenklinieken wordt ook door de overheid van Mozambique opgemerkt. Er is goed met de lokale autoriteiten te overleggen en de overheid begint ook steeds meer zijn verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor het personeel en de bevoorrading van het ziekenhuis.

In het financiële jaarverslag is te lezen dat de stichting in 2014 voldoende middelen had om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het blijft wel een punt van aandacht, dat we voldoende donaties blijven krijgen.

De verkregen donaties worden voor 100% gebruikt voor het directe doel: medische zorg in Milange Mozambique. Het bestuur berekent ook  geen onkostenvergoeding voor hun werk.

Zowel de reacties van Freek en Anna als de berichten die we krijgen van de bevolking, geven het bestuur het vertrouwen dat de stichting  Medico para Milange veel bereikt van het doel waarvoor ze is opgericht: betere medische zorg in één van de armste gebieden ter wereld.

Wij ervaren dat God het werk van Freek en Anna en  van stichting MpM zegent.