In 2013 werd het doel bereikt, waarvoor de stichting in 2011 werd opgericht:

[quote style=”boxed”]Door het plaatsen van een arts in het hospitaal van Milange daadwerkelijk meehelpen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in dit afgelegen deel van Mozambique.[/quote]

Nadat de eerste maanden van het jaar gebruikt werden voor de voorbereidingen van het vertrek was het op 14 Maart zover: Freek en Anna van Slooten en hun dochtertje Saar vertrokken naar Mozambique. De eerste tijd woonden ze in de hoofdstad Maputo. Allereerst om de taal, het Portugees, te leren en daarnaast om allerlei zaken te regelen die nodig zijn voor het kunnen wonen en werken in Mozambique.

Binnen 6 weken lukte het om de D.I.R.E. (verblijfsvergunning) te krijgen, wat een veelbelovende eerste stap was. Verder met de taalstudie, het leggen van contacten (netwerken is in ontwikkelingslanden zo mogelijk nog belangrijker dan in Nederland) en verder werken aan registraties.

[quote style=”boxed” float=”left”]De samenwerking met de Helderberg Association begon steeds meer vorm te krijgen. Deze Zuidafrikaanse organisatie heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de huisvesting van Freek en Anna in Milange en door hun bekendheid in het gebied kunnen ze ook praktische adviezen geven.

Om de contacten met deze stichting te optimaliseren bezochten Freek en Anna begin Juni Kaapstad, waar ze kennismaakten met het bestuur en de achterban en concrete plannen konden maken.[/quote]

Na terugkomst begint het vertrek naar MIlange steeds meer vorm te krijgen: er wordt een Toyota Prado gekocht en 13 Juli is het zover: een reis van 2200km naar Milange begint.

In Milange aangekomen wordt het huis ingericht en begint de kennismaking met de leden van de Iglesia Reformada, de werkers in het ziekenhuis en de andere vrijwilligers die in Milange wonen.

Op 29 augustus zijn alle documenten binnen en 2 September kan Freek daadwerkelijk als arts aan de slag.

Minder dan 6 maanden tussen de aankomst in Mozambique en de start van het werk als arts. Dat blijkt voor Mozambicaanse begrippen heel snel!

De eerste maanden is Freek in het ziekenhuis vooral bezig op de afdeling chirurgie en verloskunde. Al snel gaat hij ook 2 dagen in de week naar buitenklinieken, om daar als arts te werken en ook om gezondheidsvoorlichting te geven.

De situatie in het ziekenhuis maakt het werk niet makkelijk: weinig hulpmiddelen en medicijnen, personeel dat vaak erg passief is en weinig betrokken lijkt, onduidelijke structuren binnen de gezondheidszorg……….. Echt werken in een ontwikkelingsland!

Om vanuit de stichting MpM een goed beeld te krijgen van de start van het werk en de moeilijkheden waar Freek en Anna tegenop lopen, brengt voorzitter Albert Horzelenberg op eigen kosten een bezoek aan Milange. Het wordt een goed bezoek, waarin veel zaken worden besproken, en waarin ook de contacten met de Igreja Reformada worden versterkt.

Al met al heeft het stichtingsbestuur aan het eind van 2013 de indruk dat het werk gezegend wordt:

  • Na een voorbereidingsfase van een half jaar hebben Freek en Anna met hun echte werk kunnen beginnen: op verzoek van de lokale kerk meehelpen aan de verbetering van de gezondheidszorg in dit straatarme deel van de wereld.
  • Het geld wat hiervoor nodig is , werd via allerlei wegen bij elkaar gebracht: een paar grote sponsors die eenmalig of meerdere jaren geld doneerden, particulieren die giften gaven, verkoopacties en collectes. De kosten van de Toyota Prado zijn via een renteloze lening betaald.

Voor de stichting MpM een positieve afsluiting van 2013 en een hoopvolle start van 2014.