De oprichting van Stichting MpM werd in oktober 2011 door de familie Horzelenberg geïnitieerd.

In het bestuur namen de volgende personen plaats:

[avia_table]

Albert Horzelenberg voorzitter Zwartsluis
Martha van Gemeren secretaris Sint Jansklooster
Arend Enter penningmeester Genemuiden
Marian van Dijk bestuurslid Genemuiden

[/avia_table]

Het bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. De stichting heeft geen betaalde werkkrachten.

De activiteiten van de stichting bestonden in 2012 in hoofdzaak uit het verwerven van sponsorgelden of toezeggingen. Voor dit doel werd een folder ontworpen.

De resultaten van de sponsorwerving in 2011 waren nog niet geweldig. Van de eerdere plannen om in 2012 een arts uit te kunnen sturen moest daarom worden afgezien. In 2012 werd volop doorgegaan met de sponsorwerving.

Diverse bedrijven en instellingen werden benaderd. Er werden lezingen gehouden en folders verspreid. In de loop van 2012 kwamen er een aantal substantiële toezeggingen binnen. Op basis van de toezeggingen en op basis van hetgeen reeds werd verstrekt, kon er in het najaar begonnen worden met de selectie van een tropenarts. Er was aan toezeggingen en giften ruim € 20.000,= beschikbaar. Omdat het bestuur verwachtte dat ook de rest van het benodigde geld in de loop van 2012 zou binnen komen, werd in het blad van de “Vereniging van Tropenartsen” een advertentie geplaatst voor een christelijke tropenarts.

Uit een vijftal gegadigden werd het echtpaar Van Slooten (Freek, Anna en Saar(1jr) gekozen als meest geschikte kandidaat. Na de selectie werd met hen overlegd over een uitzendovereenkomst en een startdatum. Ook werden afspraken gemaakt over verzekeringen, vergoedingen en dergelijke.

In december 2012 werden de besprekingen afgerond, werd de overeenkomst getekend en de datum geprikt voor uitzending naar Mozambique.

Het jaar 2012  werd afgerond met een positieve stap in het proces van uitzending van een tropenarts naar Milange in Mozambique.

Conclusie:  Hoewel helaas langzamer dan verwacht en gehoopt, mogen we terugzien op zeer positieve resultaten op de geleverde inspanningen en kunnen de plannen van de stichting MpM in het jaar 2013 definitief hun invulling krijgen.

Albert Horzelenberg